שירותים משפטיים

דיני חברות/תאגידים

אתם רוצים להקים חברה בע"מ? מעוניינים לאגד את מערכת היחסים בין השותפים בעסק במסגרת הסכם שותפות/מייסדים? עתידים למכור/לרכוש עסק קיים? משרדנו מלווה יזמים, חברות, סטארט אפ ומשקיעים רבים, החל משלב גיבוש הרעיון, הקמת הישות המשפטית המתאימה (חברה/שותפות), בדיקה משפטית של הנכס המתאים והתנהלות מול משכיר הנכס, ועריכת מגוון הסכמים משפטיים כגון הסכם מייסדים/ הסכמי מיזוג/ הסכם ספק-לקוח ועוד.

הקמת חברה בע"מ:
משרדנו מתמחה בהקמת חברה בע"מ, ביעילות ובמהירות האפשרית. בעזרת הכרטיס החכם המקושר למערכת רשות התאגידים, אנו מתחייבים לספק ללקוחותינו תעודת התאגדות בתוך 3 ימי עסקים מיום החתימה על הטפסים. משרדנו מלווה את לקוחותינו בהתנהלות מול הבנקים השונים לצורך הקמת חשבון בנק לחברה החדשה ומעניקים שירותים מלאים מול רשם החברות כגון: שינוי שם, כתובת, דיווח על העברת מניות, שינוי במרשם הדירקטורים ועוד.

כמו כן, משרדנו מתמחה בעריכת הסכמים מסחריי ם כגון:

הסכם מייסדים:
אשר אינו בגדר חובה משפטית והוא מהווה מסמך פנימי בין בעלי המניות והמייסדים של החברה. הסכם זה מתייחס לניהול היומיומי, השקעות בחברה ופתרונות לבעיות עתידיות דוגמת דרכי היפרדות וכיו"ב. את הסכם המייסדים מקובל לערוך טרם פתיחת החברה או השותפות, אולם ניתן לעשות זאת גם לאחר מכן. על הסכם המייסדים לצפות את פני העתיד ולנסות לתת מענה לכל הקשיים העלולים להתעורר בהמשך דרכה של החברה/שותפות בכדי לפתור סוגיות שונות העלולות לצוץ במהלך חייה של החברה.

הסכם שכירות לנכס מסחרי:
השכרה של נכסים מסחריים הן עסקאות מורכבות יותר ביחס להשכרה של נכסים למגורים, כמו כן לרוב מדובר בעסקאות שכירות ארוכות טווח. לפני השכרת נכס מסחרי רצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום. השכרת חנות בקניון או השכרת יחידה במתחם מסחרי, מחייבת את המשכיר וכמובן את השוכר לקחת בחשבון שיקולים רבים (עסקיים ומשפטיים) טרם התקשרות בהסכם השכירות הספציפי. יש לשים דגש על תקופות שכירות ארוכות הכוללות אופציות להארכת החוזה, אופציה לסיום החוזה, וכמובן לוודא כי השוכר יהיה רשאי לפנות עם סיום ההתקשרות את המושכר מכל הרכוש אותו צבר ואשר אינו מחובר כדרך קבע למושכר. בנוסף, נכסים מסחריים רבים כוללים פעמים רבות מערך של ניהול או תחזוקה (רוב הוצאות אלו בדרך כלל מכונות דמי ניהול) וגם לנושאים אלו חשוב מאוד להקדיש תשומת לב מתאימה.

הסכם למכירת/רכישת עסק:
רכישת עסק קיים ופעיל מתחיל בבדיקת הדוחות הכספיים של העסק כדי לבחון את רווחיותו. לאחר סיום הבדיקות, רצוי לערוך בדיקות משפטיות של הנכס בו מופעל העסק ברשויות השונות ולבחון היטב את הסכם השכירות, ההתחייבויות שבו וכמובן תקופת השכירות הנותרת בהסכם ואופציות להארכת תקופה זו, מכיוון שלרוב רוכש העסק "יכנס בנעליו" של המוכר בהסכם השכירות. לאחר סיום הבדיקות הללו רצוי לערוך הסכם מכירה מקיף אצל עו"ד המתמחה בתחום. בהסכם זה יש לכלול מגוון נושאים משפטיים כגון: הצהרות הצדדים, התחייבות המוכר לתשלום חובותיו עד להעברת החזקה, העברת מוני הצריכה על שמו של הקונה, רכישת מוניטין העסק, ציוד, מלאי, והפלטפורמות הדיגיטליו ת של העסק. יש ליתן דגש לסעיף אי תחרות וכמובן לבטוחות להבטחת תשלום הרכישה.

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך- שירות חדש וייחודי במשרדנו! חשוב להבהיר כי רק עורכי דין אשר עברו הכשרה ייעודית לכך רשאים לערוך ייפוי כח מתמשך .

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

האדם (הנקרא "הממנה"), בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו). הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו.

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם. על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.

מינוי מספר מיופיי כוח:
אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד, וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים:
מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד . יפוי כוח מתמשך בענייני רכוש: מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

אנשים מיודעים או פיקוח:
הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

קבלת שכר על ידי מיופה הכוח:
הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר. מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

זכיינות

משרדנו מלווה מזה שנים רבות – רשתות וזכיינים במגוון תחומים לרבות מזון ומסעדנות, רשתות חנויות צעצועים, ביגוד והנעלה, ברים, חדרי כושר ועוד.

זכיינות היא שיטת מסחר לפיה חברה מזכה (נותנת הזיכיון), מעניקה לאדם או לחברה )מקבל הזיכיון( זכות להפעיל סניף של הרשת במיקום מסוים אשר נקבע בין הצדדים בתמורה לתשלום דמי זיכיון חד פעמיים, ולרוב אף עבור עבור תשלום תמלוגים חודשיים מהמחזור החודשי של הזכיין.

יחסי מזכה-זכיין, הם יחסים שיכולים להועיל לכל אחד מהצדדים ולכן, צריך להיות שיתוף פעולה מלא ופורה ביניהם על מנת שכולם ירוויחו. טובת הזכיין היא גם טובת החברה המזכה והפוך. יחסי הכוחות בין הצדדים משתנים לאורך שלבי מתן הזיכיון, אולם, ניתן לומר כי באופן כללי רוב הזמן ידם של המזכים היא על העליונה.

במסגרת שלב ניהול המו"מ הטרום חוזי לרוב ידה של הרשת על העליונה. זאת, משום שלרוב הרשת היא המוכרת והחלום להנות מהמוניטין שלה ולהרוויח מכך כסף הוא של הזכיין, ואילו הזכיין הוא אלמוני עבור הרשת שאינה יודעת רבות על הפוטנציאל של הזכיין להניב לו רווחים מניהול חנות מזכה. לפיכך, לרוב קל יותר לרשת להכתיב את תנאי ההסכם והזכיין נאלץ להסכים.

לכן, לעו"ד המתמחה בתחום הזכיינות חשיבות רבה הואיל ואין בתחום חקיקה מסודרת והכול נסמך על חוק החוזים הכללי. המסמך המשפטי העיקרי ולמעשה כמעט היחיד ביחסים בין רשת
מזכה לזכיין הוא הסכם הזיכיון.

יש לוודא בהסכם הזיכיון כי ניתנה לזכיין זכות הבלעדיות באיזור הזיכיון. כמו כן, על הזכיין לנסות לקבל את הזיכיון ללא הגבלת זמן, במקרה של הגבלת זמן יש לוודא בהסכם שהזכיין רשאי להאריך את תקופת הזיכיון ללא תשלום נוסף.

על הזכיין לנסות במו"מ המשפטי לשמור לעצמו את האפשרות לעבוד מול ספקים מתחרים לאלו שמוכתבים על ידי הרשת – כך יוכל לחסוך בעלויות, לקבל הנחות משמעותיות ולמכור מוצרים המשמשים לשם הזיכיון במחירים טובים יותר.

במסגרת המו"מ המשפטי ישנם נושאים רבים שיש לשים לב אליהם, לכן יש לקרוא את הסכם הזיכיון בקפדנות ע"י עו"ד מקצועי בתחום.

דיני עבודה

דיני העבודה בישראל מעניקים לעובדים ולעובדות שורה של זכויות סוציאליות אשר נלוות ומתווספות לתשלום שכר העבודה. בין הזכויות ניתן למצוא: דמי מחלה, חופשה שנתית, דמי הבראה, תשלומי פנסיה, דמי חגים, תשלום נוסף עבור שעות נוספות, שעות שבת/חג ועוד.

המקורות לזכויות אלו יכולים לנבוע מדברי חקיקה, פסיקה, הסכמים קיבוציים, הסכמים אישיים ועוד.

בכל מקרה בו העובד לא קיבל מי מהזכויות הסוציאליות המגיעות לו וזאת בניגוד לדין, ביכולתו להגיש תביעה כנגד המעסיק לבית הדין האזורי לעבודה, בכפוף לדרישות החוק.

למשרדנו ניסיון רב, בייצוג מעסיקים ועובדים בבתי הדין השונים תוך עמידה איתנה על זכויותיהם.

הוצאה לפועל

רשות האכיפה והגבייה מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות, על גביית חובות שונים בין גופים פרטיים וכן על גביית קנסות, חובות ותשלומים שונים המגיעים למדינה.

הרשות מורכבת משתי יחידות:

 • מערכת ההוצאה לפועל: ככלל, בהוצאה לפועל נגבים פסקי דין או החלטות אחרות של בית משפט בעניין אזרחי. בנוסף נגבים בהוצאה לפועל חיובים אחרים שדינם כדין פסק דין כגון שטרות ומשכנתאות. המדובר, על פי רוב באכיפת חיובים שבין אדם לחברו, אם כי לעתים, גם גופי המדינה פועלים באמצעות ההוצאה לפועל לאכיפת חיובים. דיני ההוצאה לפועל במדינת ישראל מוסדרים בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 ובתקנות שהותקנו מכוחו.
 • המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות: במרכז לגביית קנסות גובים חובות עבור אוצר המדינה. חריג לכך הוא "פיצוי בהליך פלילי". כאשר בית המשפט בהליך פלילי פוסק פיצוי לקורבן עבירה, המדינה, באמצעות המרכז לגביית קנסות, גובה את החוב עבור הקורבן.

זוכה בהוצל"פ:
חוק ההוצאה לפועל והתקנות על פיו מאפשרים מגוון של הליכים בהם ניתן לנקוט כנגד חייב כגון:

 • עיקול מיטלטלין: עיקול נכסי מיטלטלין של החייב ומכירתם למרבה במחיר. ישנם מטלטלין שאינם ניתנים לעיקול, כגון הנכסים הבסיסיים הדרושים לאדם למחייתו, כלי עבודה שערכם איננו עולה על סכום הקבוע בתקנות, עיטורי צה"ל (על פי חוק) וכן תשמישי קדושה.
 • עיקול מקרקעין: עיקול מקרקעין הרשומים על שמו של החייב, ומכירתם למרבה במחיר. במקרה שהמקרקעין הם בית המגורים של החייב, על הזוכה לדאוג לו לדיור חלופי.
 • עיקול בידי צד שלישי: עיקול כלל נכסי החייב המצויים בידי צד שלישי כלשהו, אם המדובר בנכס ממשי, יתרה בחשבון בנק, חוב עתידי או כל נכס שהוא.
 • עיכוב יציאה מן הארץ: רשם ההוצאה לפועל מוסמך לעכב יציאתו מן הארץ של אדם, עד לתשלום החוב הפסוק כנגדו. שימוש בסעד זה יהיה רק במקרים בהם מוכח כי היציאה מן הארץ תפגע באפשרות לגבות את החוב, שכן היציאה מן הארץ היא זכות יסוד על פי חוק
  יסוד: כבוד האדם וחירותו.
 • הפקעת רישיון נהיגה: בסמכות רשם ההוצאה לפועל להגביל את זכותו של החייב לקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.
 • הגבלת חייב מלייסד תאגיד: במקרים שבהם רואים את החייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או במקרה של חוב שמקורו בתשלום מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו של החייב, רשאי רשם ההוצאה לפועל להגביל את החייב בפעילותו בתאגידים בכל אחד מהאופנים הבאים: הגבלת החייב מלייסד תאגיד; הגבלת החייב מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, בין אם הדבר נעשה בעצמו או יחד עם אחר או באמצעות אחר.

חייב בהוצל"פ:

אדם שהוגש כנגדו פסק דין או שטר בהליכי הוצאה לפועל יכול לנקוט במספר הליכים:

 • התנגדות לביצוע שטר: ישנם שטרות שאינם בני ביצוע. כך, למשל, ניתן להעלות טענת כישלון תמורה מלא כלפי צד ישיר לשטר (אדם שרכש סחורה, שילם עבורה בהמחאה ולא קיבל אותה, יכול לטעון כי אין עליו לפרוע את ההמחאה, אם הוא הוגש באופן ישיר על ידי ספק הסחורה ולא הוסב לצד ג'). במקרה של הגשת התנגדות בפרק זמן של עד 30 יום מהמצאת האזהרה מעוכבים לרוב הליכי ההוצאה לפועל עד בירור העניין בתחילה אצל רשם בית המשפט, ולאחר מכן אם נראה שיש ממש בהתנגדות, על ידי בית המשפט המוסמך.
 • טענת פרעתי: טענת "פרעתי" הקבועה בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז– 1967 מאפשרת לחייב, הטוען כי מילא אחר פסק הדין שניתן בעניינו או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או מקצתו, להגיש בקשה בעניין זה לרשם ההוצאה לפועל, תוך שהחוק מסמיך את רשם ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק הדין.
 • איחוד תיקים: אדם שנפתחו כנגדו תיקי הוצאה לפועל על ידי גורמים שונים, יכול לבקש לאחדם ולשלם סכום חודשי קבוע לממונה על איחוד התיקים, המחלק אותו בין הזוכים השונים. סכום זה נקבע כך שהחוב ישולם במלואו בתוך זמן קצוב.

עסקאות נדל"ן

מדוע חשוב להיוועץ עם עורך דין לפני שמתחייבים לרכוש נכס נדל"ן?

הרבה אנשים סבורים באמת ובתמים שתפקידו של עורך דין לענייני מקרקעין הינו עריכת חוזה בלבד.

לא כך במציאות- לעורך דין תפקיד חשוב, בעל אחריות מקצועית גבוהה, ולכן חשוב מאוד לשכור שירות משפטי מעורך דין מקצועי ובעל ניסיון בתחום המקרקעין לרבות יידע וניסיון במיסים ותכנון ובניה.

מה עלינו לעשות כאשר אנו מוצאים נכס פוטנציאלי לרכישה? בשלב הראשוני, אני ממליצים לפנות לעו"ד המתמחה במקרקעין שיערוך בדיקות מקיפות וחשובות- אשר בסופן יפרוש בפני הלקוח את הנתונים שבדק על הנכס וכך יקבל הלקוח החלטה מושכלת האם הנכס מתאים לצרכיו וזאת לאחר הבדיקות כדלקמן:

1 . רישום הנכס: בדיקה ראשונה שיש לבצע- היכן הנכס הפוטנציאלי לרכישה רשום במרשמים השונים? האם ברשות מקרקעי ישראל )רמ"י( או בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)? וזאת לשם ביצוע התהליך להבטחת רישום הזכויות על שם הרוכש.

2 . שעבודים: בדיקה חשובה היא- האם רובצים שעבודים ו/או עיקולים ו/או הערות מהמרשמים השונים כגון: ע"י בתי המשפט השונים, הוצאה לפועל, אפוטרופוס על הנכס?

3 . בדיקות תכנוניות: האם יש חריגות בניה? האם הבית תואם את התשריט בוועדת התכנון והבניה? בדיקת שמאי היא הבדיקה המדויקת ביותר וחשובה להשלמת המידע התכנוני על הנכס הנרכש. לעיתים לאחר בדיקת שמאי, וגילוי מידע על עבירות בניה שונות רוכשים יחליטו לגבי כדאיות העסקה.

4 . מיסים: על עסקאות מקרקעין חלים לרוב מיסים והכל בהתאם לנתונים של הנכס (מחיר), ונתונים של המוכר והרוכש (דירה יחידה, דירת יוקרה, ירושה וכדומה). כמו כן, ישנן עסקאות אשר יחויבו בנוסף בתשלום מס היטל השבחה ולכן אסור להתפשר על מקצועיות והתמחותו של עורך הדין המייצג העורך בדיקות מקיפות. חשוב מאוד לדעת לפני שמתחייבים לרכישה או מכירת נכס מה גובה המיסים הצפויים כדי לשקף את כל ההוצאות הכרוכות ברכישת נכס.

5 . הלוואת ומשכנתאות: בדיקה לנטילת הלוואת משכנתא מהבנקים השונים למשכנתאות, קבלת אישור עקרוני לפני שמתחייבים בעסקה. במקרה של מוכר נכס עם משכנתא הזמנת מכתב כוונות לבירור יתרה.

6 . ניסוח הסכם מכר: לאחר כל הבדיקות לעיל וקבלת החלטה חיובית להתחייבות בעסקת מקרקעין, חשוב והכרחי שעורכי הדין המייצגים יערכו וינסחו הסכם מכר מקצועי המתאים לצרכי הצדדים תוך שימת דגש על הפרטים הגדולים (תכנון לוח תשלומים, משכנתאות, העברת זכויות), והפרטים הקטנים (ביקורים בנכס, הסכמות שונות בין הצדדים), אלו נושאים שחשוב לציין בהסכם ובכך למנוע חילוקי דעות בהמשך
הדרך.

7. העברת הזכויות: לרוב העברת הזכויות בנכס מוטלת על ב"כ הקונה ותבוצע על ידו לאחר מסירת החזקה לידי הקונה ועם המצאת כל המסמכים הנדרשים לידי ב"כ הקונה אשר אמון על מלאכת העברת הזכויות. ברכישת נכס מקבלן ב"כ הקבלן אמון על העברת הזכויות אך אינו מייצג את הרוכש ולכן חשוב מאוד  לקבל ייצוג משפטי גם ברכישת נכס מקבלן.

משרדנו בעל ידע רב בתחום המקרקעין, אנו מייצגים מוכרים ורוכשים עם דגש על מקצועיות, אמינות, יידע וליווי מלא לאורך כל הדרך ועד לביצוע העברת זכויות על שם המיוצג.

מוזמנים לפנות לשיחת ייעוץ ללא עלות ולהתרשם ממשרדנו.

רכישת דירה מקבלן

רכישת דירה חדשה- זהו בדרך כלל הצעד הכלכלי הגדול ביותר שאנו עושים במהלך חיינו, וכמובן שנוכח ההוצאות הרבות הנלוות לרכישת הדירה, גדול הוא הרצון של הרוכש לחסוך. אלא שבמקרה של רכישת הדירה מהקבלן, חשוב לזכור שחוזה רכישת דירה, עליו יידרש הקונה לחתום, הינו חוזה שנערך ומנוסח חד צדדית על ידי עורך דין המייצג משפטית את הקבלן ואת האינטרסים שלו בלבד, ועל כן הוא מוטה לחלוטין לטובת הקבלן ולרוב אינו מספק את ההגנות הנדרשות לרוכש הדירה.

יחד עם זאת, מרבית הרוכשים מתעלמים מעובדה זו ומעדיפים לפנות לפורומים באינטרנט, לשאול לעצות של השכנים והחברים ובסופו של דבר לסמוך על עורך הדין של הקבלן. וכאן חשוב לזכור, כי תשלום שכר טרחה לעורך דין של הקבלן הוא אך ורק בעבור רישום הדירה בטאבו. יתרה מכך, על פי הדין וכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין בישראל, עורך דין של הקבלן איננו רשאי לייצג את שני הצדדים – הוא מייצג את האינטרסים של הקבלן בלבד!

תשאלו מה עם הרוכש? הוא כמובן נותר ללא כל הגנה הן מבחינת הבטוחות ההולמות, הן מבחינת הקנסות שיוטלו על הקבלן במקרה של איחור במסירה והן מבחינת שאר מכלול ההיבטים המשפטיים אשר אמורים להגן על זכויות הרוכש.

משרד עורכי דין פנחס, נפתלי ושות' המתמחה בדיני מקרקעין – ידאג ללוות אתכם מהשלב הראשון ברכישת ביתכם וכמובן לייצג את האינטרס שלכם בעסקה ולא של הקבלן.

ליטיגציה אזרחית מסחרית

תחום הליטיגציה וההופעה בבית המשפט מוסדר בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984- , בהן מפורטים כללי הפרוצדורה האזרחית, תקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), . התשס"א 2000- וכן חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב 1982- תחום הליטיגציה רלוונטי לכל תיק אשר בסופו של דבר מגיע לדיון משפטי, בין אם מדובר בבית משפט, בבית דין או בכל ערכאה שיפוטית אחרת. על עורך דין העוסק בליטיגציה לדעת את סדרי הדין הרלוונטיים להליך המשפטי, לשלוט בפסיקת בית המשפט בעניין הנדון, וכמובן לשכנע את
בית המשפט בדיונים אשר מתקיימים בתיק.

בין תפקידיו של הליטיגטור: הכנת כתבי הטענות בתיק (כתב תביעה, כתב הגנה, בקשות, סיכומים וכו'), ההכנה מראש לדיון- קרי, קריאה מדוקדקת של התצהירים והמסמכים, בחינה של העובדות, השוואת התאריכים, לימוד ההתרחשויות והעדים, הכנת שאלות מקצועיות ומתוחכמות, חקירת התקדימים בתחום (פסקי הדין), וכו'.

עורך דין הטוען בפני בית משפט פועל בכמה מישורים – הוא אמור לשכנע את השופט בצדקת טענותיו, ליצור הזדהות אצל השופט, לגרום לעדים לומר אמת, לחשוף את העובדה שהעדים משקרים ועוד. ישנם מימדים בין אישיים רבים לתקשורת שמתקיימת בבית משפט – בין עורך הדין לשופט, בין עורך הדין ללקוח, בין עורך הדין לעד ובין העד לשופט.

בחירת עו"ד מקצועי ומנוסה, המתמחה בליטיגציה, הוא כלי חשוב ומשמעותי בכד לצלוח משוכת בית המשפט ולנצח בתיק.

שילחו הודעה

יצירת קשר

עו"ד ליבנת פנחס

אימייל

livnatp.law@gmail.com

טלפון

0545-241316

פקס

02-5609969

עו"ד נועם נפתלי

אימייל

no@y-il.co.il

טלפון

0545-241318

פקס

02-5609990

יצירת קשר

טל' משרד

02-6444201

כתובת

רחוב המייסדים 1, מושב בית נקופה

עו"ד נועם נפתלי

אימייל

no@y-il.co.il

טלפון

0545-241318

פקס

02-5609990

עו"ד ליבנת פנחס

אימייל

livnatp.law@gmail.com

טלפון

0545-241316

פקס

02-5609969

שילחו הודעה

פקס

02-5609990

אימייל

no@y-il.co.il

טל' משרד

02-6444201

כתובת

רחוב המייסדים 1, מושב בית נקופה